Dr hab. prof. UO Anna Ledwina odwołuje wykład 2. października oraz zajęcia 3.października (o godz. 13.45-15.15) z powodu wyjazdu służbowego w ramach ERASMUSA. Zostaną one odrobione w terminie uzgodnionym ze studentami 3 roku FRP.