Zajęcia z panią Alicją Wujec Kaczmarek w dniach od 8 do 18 listopada odbędą się na platformie Teams. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w swoich grupach na Teams.
Classes with Alicja Wujec Kaczmarek from 8 to 18 November will take place on Teams. The details and task info will be published in your Teams groups.