W dniach 2-8.09  br. konsultacje dr Moniki Krzempek zostają
odwołane z powodu choroby. Termin egzaminu poprawkowego z Gramatyki
opisowej języka polskiego dla 1 roku Filologii polskiej został
przesunięty na kolejny tydzień. Studenci zostali poinformowani.