Zajęcia i konsultacje dr hab. Anny Kaczmarek-Wiśniewskiej w dniach 15-19 stycznia br. są odwołane z powodu wyjazdu w celach leczniczych. Wszystkie zajęcia zostaną odrobione w terminach uzgodnionych ze studentami.