Ogłaszam, że w dniu 29 marca 2024 r. (piątek) dzień pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Opolskiego kończy się
o godzinie 12:00.