Zajęcia z przedmiotu Ausgewählte Fragen der Sprachwissenschaft und Interkulturalität 1 z dnia 18.01.23 zostają przeniesione ze względów organizacyjnych na 1 lutego br. (godz. 8:00, sala 304).