W dniu 15.11.22 zajęcia Phonetics 1 z I rokiem EP PP wyjątkowo rozpoczną się o 12:30.

On 15.11.22 Phonetics 1 classes with I EP PP will start at 12:30