Tomasz Sutarzewicz, MA informs his students that his classes on November 22 are cancelled due to illness. Make-up dates and forms will be discussed in the following meeting. // Mgr Tomasz Sutarzewicz informuje swoich studentów, że jego zajęcia w dn. 22 listopada zostają odwołane z powodu choroby. Daty i formy odpracowania zajęć zostaną omówione na następnych zajęciach.