dr Magdalena Dańko odwołuje konsultacje w dniu 17 kwietnia 2023 r. oraz wykład Aspects pragmatiques de la communication w godz. 9h15-10h00 na kierunku Langue française, institutuions européennes et relations internationales. Zajęcia zostaną odrobione w dogodnym dla studentów terminie.