Zajęcia oraz konsultacje dr Marleny Marciniak w dniach 5-6.12.2022 zostają odwołane z powodu choroby. Termin i forma odrabiania zajęć zostaną  ogłoszone wkrótce, po konsultacjach ze studentami.
The classes and office hours of Marlena Marciniak, PhD which are to take place on 5-6.12.22 are cancelled due to her illness. The form and date of additional classes will be announced soon.