Na prośbę studentów zajęcia z “Methodologie wissenschaftlicher Forschung” z dn. 30.03.2023 zostają przełożone na 11.05.2023