Oto informacje dotyczące odrabiania zajęć ONLINE z dr Marleną Marciniak: Pierwszy rok EP studia stacjonarne History of British and Irish Literature: grupa 1 23.01.24 godz. 9.00-10.30, grupa 3 godz. 10.30-12.00, grupa 4 godz.12.30-14.00, grupa 2 24.01.24 godz.13.45-15.15.
Drugi rok EP PP studia stacjonarne: 24.01.24 godz.12.00-13.30, 01.02.24 17.30 – 19.00 (zajęcia czwartkowe), 26.01.24 16.00-19.00 (zajęcia piątkowe).