Konsultacje mgr. Pawła Goldy w dniach 21 i 28 czerwca (dwa ostatnie tygodnie semestru) odbędą się wyjątkowo w godzinach 12:00-13:30 w sali 212 CM.
Dodatkowe konsultacje Pana Magistra odbędą się również w dniu 19 czerwca od 15:00 do 15:45 w sali 212 CM.