Ze względu na wyjazd służbowy, zajęcia z dr Ryszardem Ziają w dniu 17.04.2023 zostają odwołane. Termin odrobienia zajęć zostanie uzgodniony ze studentami.