w dniu 27.10.2022 w sali 205CM o godzinie 15:00-18:00 odbędzie się szkolenie BHP dla  studentów I roku JPPJN (język polski od podstaw z językiem niemieckim) oraz tych osób z kierunków slawistycznych, polonistycznych i germanistycznych, które nie uczestniczyły w szkoleniu BHP w wyznaczonych dla nich terminach.