Dodatkowe, ostatnie w roku akademickim 2023/2024 szkolenie z ochrony własności intelektualnej odbędzie się w czwartek 18 stycznia 2024 r. od godz. 17.00 do godz. 18.30 w sali 5.18 w budynku Wydziału Prawa i Administracji UO (ul. Katowicka 87a). 
Studenci przebywający za granicą mogą wziąć udział w szkoleniu zdalnym poprzez platformę MS TEAMS w dniu 17 stycznia 2024 r. od godz. 17.00 do godz. 18.30. Poniżej przesyłam link do szkolenia:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3atlQn8pCQj77WGQebKkziNBjejf-MwaeQs8w2eE-CEWM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=66cd9b24-349d-4ba4-8fc8-df74fb199c1a&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5