Koordynator kierunków Game Studies, Język biznesu oraz Germanistik zaprasza studentów czwartego semestru do zapoznania się z ofertą seminariów licencjackich na rok akademicki 2022/2023. W zakładce “Student”, na stronach kierunków game Studies oraz Germanistik dostępne są także propozycje seminariów magisterskich na lata 2022/2023 (dla Game Studies) oraz 2023/2024 (dla Germanistik – oferta dla studentów, którzy zostaną w bieżącej rekrutacji przyjęci na pierwszy rok studiów II stopnia)