W dniach 18 i 19 maja zajęcia i konsultacje z dr Magdaleną Szyszką nie odbędą się z powodu jej udziału w konferencji naukowej. Terminy ich odpracowania zostaną ustalone ze studentami.
 
On 18th and 19th May the classes and office hours of dr. Magdalena Szyszka are cancelled due to her participation in a scientific conference.