Ze względów organizacyjnych zajęcia z dr. Markiem Sitkiem “Kurs w języku nowożytnym (język niemiecki)” realizowane na Wydziale Ekonomii UO w dniu 13 czerwca br. nie odbędą się. Termin i forma odpracowania wykładu zostały ustalone ze studentami podczas spotkania w dniu 6.06.2023.