w dniu 15 maja br zajęcia z dr hab. Katarzyną Łeńską-Bąk, prof. UO są odwołane. Termin odrobienia zajęć  zostanie uzgodniony ze studentami na najbliższym spotkaniu.