Classes with Aleksandra Baryłowicz, PhD on 28.11-02.12 are cancelled due to illness. Make-up dates and forms will be posted on MS Teams// Zajęcia z dr Aleksandrą Baryłowicz w dn. 28.11.-02.12 zostają odwołane z powodu choroby.Daty i formy odpracowania zajęć zostaną zamieszczone na MS Teams.