On 30.11., Thursday, all classes of Dr. Magdalena Szyszka are canceled due to her participation in the conference.                                                                                                                                                          W dniu 30.11., czwartek, wszystkie zajęcia dr Magdaleny Szyszki są odwołane w związku z jej udziałem w konferencji.