dr hab. J. Skolik, prof. UO odwołuje zajęcia z 3 JB (Korespondencja urzędowa w języku angielskim) oraz konsultacje w dniu 24.11. 2022 roku.