BIBLIOTEKA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO
zajęcia w j. polskim  Ewelina Pisarek   

Studia licencjackie :
kierunek:  English Philology  –  grupa 3   termin: 17.10.2022      godzina:   8:30-10:00
kierunek:  English Philology  – grupa 2    termin: 17.10.2022      godzina: 13:45-15:15
kierunek:  English Philology  – grupa 1 + grupa 4     termin: 20.10.2022      godzina: 12:00-13:30
kierunek:  English in Public Communication – grupa 1 + grupa 2  termin: 25.10.2022      godzina: 12:00-13:30
kierunek:  English Philology – Practical Profile    termin: 21.10.2022    godzina: 10:00-11:30
kierunek: Język angielski w turystyce    termin: 18.10.2022    godzina: 13:45-15:15

   Studia magisterskie:
kierunek:  English Philology  grupa 1      termin: 19.10.2022      godzina: 8:30-10:00
kierunek:  English Philology – Teacher  grupa 1    termin: 20.10.2022   godzina:  10:15-11:4