Zajęcia z mgr Eweliną Mierzwą-Kamińską w dniu 19 maja 2023 r. zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego (konferencja naukowa). Daty i formy odpracowania zajęć zostaną zamieszczone na MS Teams.
Classes with Ewelina Mierzwa-Kamińska on 19 May are cancelled (scientific conference).