dr Elżbieta Szymańska-Czaplak, prof. UO

Dziekan Wydziału Filologicznego

Prodziekan

 

 

 

 

 

 

 

Adres:

Biuro Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Maius
pl. Kopernika 11
45-040 Opole
pok. 10

E-mail: ela@uni.opole.pl

www: http://instytutjezykoznawstwa.wfil.uni.opole.pl/dr-elzbieta-szymanska-czaplak/

Telefon: +48 77 541 59 40

pokój 10 Collegium Maius / room 10 Collegium Maius

Wtorek/Tuesday 11:00 – 12:00

Czwartek/Thursday 11:00 – 12:00