Z powodu udziału w konferencji naukowej dr Radosław Marcinkiewicz odwołuje zajęcia oraz konsultacje z 3 listopada 2022 r. Zajęcia zostaną odpracowane w terminie uzgodnionym ze studentami.