Uwaga studenci I EP TTP!

OBOWIĄZKOWE jednorazowe szkolenie BHP odbędzie się 27.10.2022 (czwartek) w godzinach 15:00-18:00 w sali 205 CM (łączone z I JPJN).

Szkolenie odbędzie się w języku polskim.

Termin dla studentów anglojęzycznych zostanie podany wkrótce.


Attention I year EP TTP!

COMPULSORY one-time Safety Training will take place 27.10.2022 (Thursday) at 15:00-18:00 in room 205 CM (together with I year JPJN).

The training will be conducted in Polish.

The term for non-Polish speaking students will be announced soon.