UWAGA STUDENCI!
Szkolenie dla studentów studiów stacjonarnych , którzy do tej pory nie uczestniczyli w OBOWIĄZKOWYM, JEDNORAZOWYM szkoleniu z Ochrony Własności Intelektualnej, odbędzie się w dwóch terminach:
  • 13 grudnia 2022 r. w godzinach 12:00 -13:30 (Aula A, ul. Oleska 48)
  • 16 grudnia 2022 r. w godzinach 9:00-  10:30 (Aula A, ul. Oleska 48).

Studenci studiów niestacjonarnych, którzy nie mogli wziąć udziału w szkoleniu, mogą to zrobić uczestnicząc w zajęciach online (poprzez platformę MS TEAMS) w dniu:

  • 10 grudnia 2022 r. w godzinach 18.30-20.00.

Poniżej link do zespołu (studenci powinni zapisywać się samodzielnie):
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aDQrTmK6uVWXLj7k6QxQYqy63bowl6XfyTPEF89rfbI41%40thread.tacv2/conversations?groupId=62cd4c92-7e8d-4735-94d5-a7aaf8b1a00b&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5


Szkolenie dla studentów przebywających za granicą odbędzie się zdalnie (poprzez platformę MS TEAMS) w dniu:

  • 13 grudnia 2022 r. w godzinach 14.00-15.30.
Poniżej link do zespołu (studenci powinni zapisywać się samodzielnie):

INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION TRAINING FOR NON-POLISH SPEAKING STUDENTS will take place via MOODLE platform. 
Please log-in using your mail at uni.opole.pl domain . 
https://moodle.uni.opole.pl/course/view.php?id=3168
PASSWORD: owieng 

To get a credit, it is necessary to take a test (which is included in the course).