Ze względu na obowiązki służbowe wykłady z przedmiotu “Einführung in die Translationstheorie und ihre praktische Anwendung” z dn. 26.04.2023 oraz z 10.05.2023 zostają przełożone odpowiednio na wtorki (25.042023 i 09.05.2023), 8:00-9:30, sala 113.