W dniach 16-20.10.2023 z powodu udziału w konferencji zagranicznej zajęcia dr Moniki Czok nie odbędą się.
Zajęcia zostaną odrobione w terminach ustalonych z poszczególnymi grupami, w tygodniu następującym po wskazanej nieobecności.