W dniu 31.05.2023 zajęcia z dr Bartoszem Suwińskim są odwołane z przyczyn losowych.
Terminy odrabiania zajęć zostaną ustalone na najbliższym spotkaniu.