– w celu umożliwienia studentom, doktorantom
i pracownikom Uniwersytetu Opolskiego udziału w spotkaniu z kandydatami
na stanowisko Rektora Uniwersytetu Opolskiego Rektor UO ogłasza godziny rektorskie
w dniu 4 kwietnia (czwartek) 2024 r. od 9.30 do 12.30.