dr Daria Kowalczyk-Cantoro odwołuje zajęcia i konsultacje w dniu 29 listopada z powodu udziału w konferencji naukowej. Zajęcia zostaną odrobione w ustalonej ze studentami formie.