Uwaga  Studenci kierunków: Język polski od podstaw z językiem niemieckim (JPPJN); Filologia romańska od podstaw (FRP);  Filologia polska licencjat (FP lic.);  Filologia polska mgr (FP mgr)  nastąpiła zmiana terminu obowiązkowego szkolenia BHP.  Szkolenie odbędzie się w środę 13 grudnia 2023r. w sali 205 CM, godz. 15:30