W czwartek (7.12)  i piątek (8.12) konsultacje z dr Marleną Marciniak zostają odwołane. Zostaną one odrobione w środę 13.12.23 online na platformie MS Teams w godz. 9.30-11.00.
Uwaga rok II EP PP studia stacjonarne: wszystkie zajęcia z czwartku i piątku z dr Marleną Marciniak odbędą się w piątek 8.12.23 na platformie MS Teams, w godz. 8.30-15.15.
The Thursday (7.12) and Friday (8.12) office hours with dr Marlena Marciniak are cancelled. They will take place on Wednesday (13.12.23) online (MS Teams) at 9.30-11.00.
To students of EP PP year 2: all the Thursday and Friday classes with dr M. Marciniak will take place on Friday (8.12.23) online (MS Teams) at 8.30-15.15.