Dn. 6.03. seminarium dyplomowe i konsultacje dr Moniki Czok nie odbędą się; zaprasza się studentów na seminarium licencjackie w środę 8 marca w godz. 8.15-9.45, a chętne osoby na konsultacje w godz. 9.45-10.30.