1. Zajęcia z przedmiotu “Gramatyka z elementami tłumaczenia” (III FRP) zostają odwołane w dniu 20.12.2023 r. Termin odrobienia zajęć został już ustalony ze studentami.
2. Konsultacje dla studentów w dniu 20.12.2023 r. zostają odwołane.
2. Na prośbę studentów zajęcia z przedmiotu “Tłumaczenie specjalistyczne”  (II LF) w dniu 19.12.2023 r. odbędą się na platformie MS Teams. Godzina bez zmian.