30.10 zajęcia i konsultacje przeniesione na Teams.