W dniu 27.11.2023 zajęcia oraz konsultacje z dr Agnieszką Wójtowicz z powodu wyjazdu służbowego są odwołane. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony ze Studentami.