W dniach 9 stycznia – 17 stycznia 2024 r. dr hab., prof. UO Sabina Brzozowska będzie nieobecna z powodu choroby.