Zajęcia II roku Edytorstwa (Warsztaty krytycznoliterackie) ze względu na specyfikę spotkań warsztatowych zostają (zgodnie z porozumieniem i zgodą Pani Dziekan) przeniesione do sieci. Będą się odbywać na platformie MS Teams. Dzień i godzina zajęć nie zmieniają się (czwartki, 12:45 -14:15).