W związku z udziałem w konferencji zajęcia i konsultacje dr hab. Daniela Pietrka, prof. UO w dniu 17.10.2023 zostają odwołane. Termin i forma odpracowania zajęć będzie uzgodniona ze studentami na najbliższych zajęciach.