W dniach 23.01 – 25.01 zajęcia z mgr Aleksandrą Bogocz nie odbędą się z powodu choroby. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony ze studentami.