W dniu 18.12.2023 zajęcia i konsultacje dr Moniki Czok nie odbędą się z powodu choroby. O sposobie odpracowania zajęć studenci zostali poinformowani na kanale MS Teams.