Zajęcia seminaryjne z trzecim rokiem Filologii Angielskiej, które miały się odbyć w najbliższy wtorek, tj. 04.10.br., zostają odwołane.
Janusz Malak