UWAGA STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA  oraz JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH!

ZAPISY NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w semestr letni 2022/2023 odbędą się przez USOS od 27.02.2023 do 05.03.2023 od godz. 8:00!
Szczegóły na www.sport.uni.opole.pl


ATTENTION STUDENTS OF BA LEVEL and LONG-CYCLE MA STUDIES!

ENROLMENT FOR PHYSICAL EDUCATION in summer semester 2022/2023 will take place via USOS from 27.02.2023 to 05.03.2023 from 8:00 a.m.
Please find the details here: www.sport.uni.opole.pl