23.06.2023 konsultacje mgr Doroty Kamińskiej odbędą się wyjątkowo o godzinie 13.30.
On 23.06.2023 the office hours with Dorota Kamińska, MA will be held at 1.30 PM.