27 marca konsultacje odbędą się w godzinach  9:30-10:15,   s. 317.