Zajęcia oraz konsultacje dr Beaty Koper w dniach 1-2 XII 2022 zostają odwołane z powodu choroby. Termin i forma odrabiania zajęć zostaną uzgodnione ze studentami(-kami) i opublikowane w poszczególnych grupach na platformie MS Teams.

The classes and office hours of Beata Koper, PhD which are to take place on 1-2 XII 2022 are cancelled due to illness. Make-up dates and forms will be posted on MS Teams.